Warmtecoalitie: ACM had beperkte bewegingsvrijheid in nieuw advies

Warmtecoalitie is verheugd dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen grote belemmeringen ziet voor netwerkbedrijven om warmtenetten te beheren en ontwikkelen. Daarnaast onderschrijft de Warmtecoalitie, net als de ACM, het belang van goede borging van de onafhankelijkheid van de netbeheerder, een gelijk speelveld en één aanspreekpunt voor consumenten, overheid en toezichthouder. De Warmtecoalitie reageert hiermee op het derde advies van de ACM over de ordening van de warmtemarkt.

De Warmtecoalitie ziet voor warmtenetten veel potentie om bij te dragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, waaronder (bestaande en nieuwbouw) woningen. Daarbij moet verder gekeken worden dan alleen naar klassieke hoge-temperatuur warmtenetten. Ook warmtenetten met een onafhankelijke warmtenetbeheerder (open warmtenetten) moeten mogelijk blijven. Dat moet wel goed georganiseerd zijn erkent ook de Warmtecoalitie. Bestaande samenwerkingen met gescheiden rollen tussen netwerkbedrijven en private energiebedrijven bewijzen nu al dat dergelijke borging goed contractueel vast te leggen is. Verschillende partijen nemen een rol op zich in het warmtenet, maar voor de consument, de overheid en toezichthouder is er één aanspreekpunt, ongeacht de wijze waarop de taken en verantwoordelijkheden binnen de keten zijn verdeeld. Op die manier is in Zaanstad een ‘open warmtenet’ tot stand gekomen en worden vergelijkbare warmtenetten momenteel ontwikkeld, bijvoorbeeld in Delft en Roermond.

De Warmtecoalitie ziet echter ook dat het advies van de ACM uitgaat van de huidige versie van de wetstekst zoals deze geconsulteerd is door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. De ACM geeft dit zelf ook aan in haar advies. Volgens ons gaf de vraagstelling de ACM beperkte bewegingsvrijheid om verder te kijken dan alleen een scheiding van rollen tussen warmtebedrijf en warmtenetbeheerder binnen een verticaal geïntegreerd warmtenet. Innovatieve warmtenetten komen in de praktijk namelijk tot stand vanuit gelijkwaardige samenwerking. Dergelijke warmtenetten zijn niet slechts een uitbesteding van de aanleg van het warmtenet door het integrale warmtebedrijf aan het netwerkbedrijf.

Doordat de huidige versie van de wetstekst vasthoudt aan dit integrale model wordt snellere ontwikkeling naar een nieuwe generatie ‘open’, modulaire en coöperatieve warmtenetten onwaarschijnlijk.  Juist in deze fase van de warmtetransitie zou er volop perspectief en ruimte geboden moeten worden aan nieuwe initiatieven, flexibele en innovatieve warmte/koude-oplossingen en publiek-private samenwerkingsvormen. De Warmtecoalitie heeft daarom gezamenlijk gereageerd op de consultatie van de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2.0). Deze reactie kan nagelezen worden via de link.

De Warmtecoalitie bestaat uit ondertussen 46 partijen en vertegenwoordigt de volle breedte van de partijen die nodig zijn om de grootschalige uitrol van warmtenetten te realiseren: gemeenten, marktpartijen, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmte-coöperaties, milieu partijen, consumentenorganisaties en bewonersverenigingen. Vanuit de gezamenlijke overtuiging dat duurzaamheid, draagvlak en innovatie essentiële voorwaarden zijn voor een succesvolle warmtetransitie werken wij dagelijks aan de totstandkoming van nieuwe warmtenetten en -oplossingen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.